Banner
Banner Mobile

amh qc

Sự hài lòng của quý Phụ Huynh, Học Sinh, Thầy Cô và tất cả Sinh Viên - Là sự thành công của chúng tôi

 

Phụ huynh chọn gia sư Click

ký hiệu
STT Mã lớp Họ và tên Hình ảnh Lớp dạy Hình thức Trạng thái
1 18921 Trần Thị Phương Lam
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Trần Thị Phương Lam Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh 6
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
2 18921 Trần Thị Phương Lam
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Trần Thị Phương Lam Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh 6
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
3 18519 LÊ THANH NGÂN
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: LÊ THANH NGÂN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN (STU) Tiếng Anh 1
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 540,000 đồng)
4 18805 Phan Vũ Thuỷ Ngân
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Phan Vũ Thuỷ Ngân Đại học Thủ Dầu Một Văn 12
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 540,000 đồng)
5 18814 NGUYỄN HOÀNG TÂM
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: NGUYỄN HOÀNG TÂM Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng Toán Lý Hóa 11
Lương: 2,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 660,000 đồng)
6 18921 NGUYỄN HOÀNG TÂM
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: NGUYỄN HOÀNG TÂM Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng Tiếng Anh 6
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
7 19021 NGUYỄN HOÀNG TÂM
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: NGUYỄN HOÀNG TÂM Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng Tiếng Anh 8
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 540,000 đồng)
8 18439 Lê Thị Hoàng Lam
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Thị Hoàng Lam  Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tphcm Báo bài 1
Lương: 2,300,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 690,000 đồng)
9 18928 Lê Kim Yến
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Kim Yến Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh 3
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 540,000 đồng)
10 18921 Lê Kim Yến
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Kim Yến Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh 6
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
11 18886 Nguyễn Ngọc Hải Đăng
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Nguyễn Ngọc Hải Đăng  Georgia State University Tiếng Anh 10
Lương: 3,600,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 1,080,000 đồng)
12 18853 Nguyễn Ngọc Yến Nhi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Ngọc Yến Nhi Đại học Sư Phạm Tiếng Anh 9
Lương: 2,600,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 780,000 đồng)
13 18146 Nguyễn Lê Hồng Phúc
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Nguyễn Lê Hồng Phúc Đại học Sư phạm TPHCM Toán Tiếng Việt 5
Lương: 2,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng)
14 18845 Nguyễn Lý tuyết Trâm
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Nguyễn Lý tuyết Trâm Đại học Sư Phạm Toán 8
Lương: 2,600,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 780,000 đồng)
15 Nguyễn Lê Hồng Phúc
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Nguyễn Lê Hồng Phúc Đại học Sư phạm TPHCM
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 1,440,000 đồng)
16 Đặng Ngọc Anh Thy
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Đặng Ngọc Anh Thy  ĐH tài chính marketing
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 540,000 đồng)
17 Đặng Ngọc Anh Thy
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Đặng Ngọc Anh Thy  ĐH tài chính marketing
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 540,000 đồng)
18 18913 Chương Thị Bảo Ngọc
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Chương Thị Bảo Ngọc Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM Báo Bài 1
Lương: 2,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 750,000 đồng)
19 18706 Nguyễn Ngọc Nhựt
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Ngọc Nhựt Đại Học Kinh Tế TP.HCM Toán 7
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
20 18921 Trần Nguyễn Bảo Trân
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Trần Nguyễn Bảo Trân Đại học Luật tpHCM Tiếng Anh 6
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
« 1 2 3 4 5 »