Banner
Banner Mobile

amh qc

Sự hài lòng của quý Phụ Huynh, Học Sinh, Thầy Cô và tất cả Sinh Viên - Là sự thành công của chúng tôi

 

CÓ DẠY KÈM ONLINE 1-1 Click

Zalo chăm sóc khách hàng 

ký hiệu
STT Mã lớp Họ và tên Hình ảnh Lớp dạy Hình thức Trạng thái
1 16077 Nguyễn Hoàng Hải
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Hoàng Hải Đại Học Công Nghệ Thông Tin Tiếng Anh 9
Lương: 1,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 420,000 đồng)
2 15661 Nguyễn Bảo Khuyên
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Bảo Khuyên đại học khoa học Xã hội và Nhân văn - đhqg tphcm Toán Tiếng Việt 1
Lương: 2,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 660,000 đồng)
3 15286 Hoàng Minh Nhựt
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Hoàng Minh Nhựt Đại học Kinh tế TP.HCM Tiếng Anh
Lương: 4,000,000 đồng/tháng
Tới trung tâm (Lệ phí 35% = 1,400,000 đồng)
4 15539 Hoàng Minh Nhựt
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Hoàng Minh Nhựt Đại học Kinh tế TP.HCM Tiếng Anh Giao Tiếp
Lương: 3,000,000 đồng/tháng
Tới trung tâm (Lệ phí 35% = 1,050,000 đồng)
5 15648 Hoàng Minh Nhựt
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Hoàng Minh Nhựt Đại học Kinh tế TP.HCM Tiếng Anh 12
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
Tới trung tâm (Lệ phí 35% = 840,000 đồng)
6 Võ Duy Luân
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Võ Duy Luân Đại học Kinh tế TPHCM
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 420,000 đồng)
7 16107 Hồ Thị Thanh Thúy
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Hồ Thị Thanh Thúy Đại học KHTN-ĐH QG TP.HCM Toán lý 6
Lương: 1,600,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 480,000 đồng)
8 15719 Lê Thị Lan
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Lê Thị Lan Đại Học Hồng Đức Toán Lý 6
Lương: 2,300,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 690,000 đồng)
9 15869 Lê Thị Lan
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Lê Thị Lan Đại Học Hồng Đức Lý 6
Lương: 2,100,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 630,000 đồng)
10 16431 Mai Thị Ngọc Huyền
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Mai Thị Ngọc Huyền Đại học Tôn Đức Thắng Toán Lý 7
Lương: 1,700,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 510,000 đồng)
11 16467 Mai Thị Ngọc Huyền
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Mai Thị Ngọc Huyền Đại học Tôn Đức Thắng Toán 5
Lương: 1,300,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 390,000 đồng)
12 Mai Thị Ngọc Huyền
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Mai Thị Ngọc Huyền Đại học Tôn Đức Thắng
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 630,000 đồng)
13 16644 Mai Thị Ngọc Huyền
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Mai Thị Ngọc Huyền Đại học Tôn Đức Thắng Toán Lý 11
Lương: 1,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 450,000 đồng)
14 Mai Thị Ngọc Huyền
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Mai Thị Ngọc Huyền Đại học Tôn Đức Thắng
Lương: Liên hệ/tháng
15 Nguyễn Trần Hạ Nghi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Trần Hạ Nghi Đại học Y Dược TPHCM
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
16 15927 Nguyễn Thị Uyên
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Nguyễn Thị Uyên Đại học sư phạm Toán Tiếng Việt 1
Lương: 3,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 900,000 đồng)
17 15553 Trần Thị Thuý
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Trần Thị Thuý Đại học Kinh tế - Tài chính Anh 5+6
Lương: 2,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng)
18 15615 Trần Thị Thuý
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Trần Thị Thuý Đại học Kinh tế - Tài chính Báo Bài 8+3
Lương: 2,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng)
19 15735 Trần Thị Thuý
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Trần Thị Thuý Đại học Kinh tế - Tài chính Tiếng Anh 6
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 540,000 đồng)
20 16064 Trần Thị Thuý
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Trần Thị Thuý Đại học Kinh tế - Tài chính Toán Lý Hóa Anh 8
Lương: 1,700,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 510,000 đồng)
« 1 2 3 4 5 »