Banner
Banner Mobile

amh qc

Sự hài lòng của quý Phụ Huynh, Học Sinh, Thầy Cô và tất cả Sinh Viên - Là sự thành công của chúng tôi

 

Phụ huynh chọn gia sư Click

ký hiệu
STT Mã lớp Họ và tên Hình ảnh Lớp dạy Hình thức Trạng thái
1 18385 Cao Quốc Đông
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư: Cao Quốc Đông Đại học Sài Gòn Toán Lý Hóa 9
Lương: 3,600,000 đồng/tháng
Tới trung tâm (Lệ phí 35% = 1,260,000 đồng)
2 18387 Biện Thanh Tùng
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Biện Thanh Tùng Đại học Văn Lang Lý 12
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 20% = 480,000 đồng)
3 18109 Biện Thanh Tùng
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Biện Thanh Tùng Đại học Văn Lang Toán Hóa 8
Lương: 2,700,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 810,000 đồng)
4 18707 Biện Thanh Tùng
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Biện Thanh Tùng Đại học Văn Lang Lý 7
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
5 18706 Biện Thanh Tùng
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Biện Thanh Tùng Đại học Văn Lang Toán 7
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
6 18453 Nguyễn Thị Hương Giang
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Thị Hương Giang Đại học Ngoại ngữ Tin Học Toán Tiếng Anh 4
Lương: 1,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 300,000 đồng)
7 18681 Dương Thục Đoan
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Dương Thục Đoan Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM Lý Hóa 9
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
8 18458 Huỳnh Ngọc Như Hảo
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Huỳnh Ngọc Như Hảo Đại học Bách Khoa Tphcm Toán LTĐH
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 15% = 360,000 đồng)
9 18453 Nguyễn Thảo Như
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Nguyễn Thảo Như Đại học Mở Toán Tiếng Anh 4
Lương: 1,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 300,000 đồng)
10 18519 Phạm Hoàng Yến Nhi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Phạm Hoàng Yến Nhi Đại học Tài chính-Marketing Tiếng Anh 1
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 540,000 đồng)
11 18680 Ngô Thị Thu Phương
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Ngô Thị Thu Phương đại học công nghiệp tphcm Toán 9+5
Lương: 1,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 450,000 đồng)
12 18447 Nguyễn Ngọc Hồng Ánh
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Ngọc Hồng Ánh Đại học sư phạm kĩ thuật Lý LTĐH
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 20% = 480,000 đồng)
13 18115 Đức Quang
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư Đức Quang ĐH sư phạm Hà Nội 2000, học thạc sỹ ở Cộng Hòa Pháp 2006 Lý 12
Lương: 2,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 660,000 đồng)
14 18706 Trần Quốc Vẹn
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Trần Quốc Vẹn Đại học Kinh tế - Luật Toán 7
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
15 18164 Lê Nguyễn Xuân An
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Lê Nguyễn Xuân An ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Tiếng Anh Tích Hợp 8
Lương: 3,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 900,000 đồng)
16 18533 Lê Nguyễn Xuân An
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Lê Nguyễn Xuân An ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Tiếng Anh 8
Lương: 5,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 1,650,000 đồng)
17 18404 La Diễm Liên
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: La Diễm Liên Đại học Khoa Học Xã hội và Nhân văn Tiếng Anh 9
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 20% = 480,000 đồng)
18 18555 Cao Đức Thành
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư: Cao Đức Thành Đại học Sài Gòn Toán tiếng Việt 2
Lương: 3,000,000 đồng/tháng
Tới trung tâm (Lệ phí 35% = 1,050,000 đồng)
19 18339 Phạm Trịnh Minh Sơn
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư: Phạm Trịnh Minh Sơn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp Hồ Chí Minh Lý Hóa 10
Lương: 2,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 840,000 đồng)
20 18556 Phạm Trịnh Minh Sơn
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư: Phạm Trịnh Minh Sơn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp Hồ Chí Minh Hóa 11
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
Tới trung tâm (Lệ phí 35% = 840,000 đồng)
« 1 2 3 4 »