Banner
Banner Mobile

amh qc

Sự hài lòng của quý Phụ Huynh, Học Sinh, Thầy Cô và tất cả Sinh Viên - Là sự thành công của chúng tôi

 

Phụ Huynh Chọn Gia Sư Click

ký hiệu
STT Mã lớp Họ và tên Hình ảnh Lớp dạy Hình thức Trạng thái
1 14942 Châu Phước Tường
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư: Châu Phước Tường Đại học RMIT Ta9
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 540,000 đồng)
2 15013 Châu Phước Tường
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư: Châu Phước Tường Đại học RMIT Anh 9
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
3 Huỳnh Minh Hiếu
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Huỳnh Minh Hiếu Đại học Bách Khoa TPHCM
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 1,440,000 đồng)
4 Võ Trần Ngọc Trang
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Gia sư: Võ Trần Ngọc Trang Đại học Khoa học Tự Nhiên
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 300,000 đồng)
5 14015 Nguyễn Chí Trí Dũng
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Chí Trí Dũng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Toán 9
Lương: 2,100,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 630,000 đồng)
6 15082 Trần Thanh Quân
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Trần Thanh Quân Đại học sư phạm kỹ thuật Hoá 10
Lương: 1,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 300,000 đồng)
7 13247 Trần Phú Quý
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Trần Phú Quý Đại học y dược thành phố HCM Hoá 10
Lương: 1,700,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 510,000 đồng)
8 14655 Hoàng Thị Thơm
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Hoàng Thị Thơm Đại học Sư phạm TPHCM Tiếng Anh 7
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
9 15127 Lương Thị Thanh Nhàn
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lương Thị Thanh Nhàn Đại học công nghiệp TPHCM Văn 2
Lương: 500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 150,000 đồng)
10 13547 Lê Khánh Linh Chi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Khánh Linh Chi Đại học Sư Phạm Lớp 1+lớp lá
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 540,000 đồng)
11 14778 Lê Khánh Linh Chi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Khánh Linh Chi Đại học Sư Phạm Ttv2
Lương: 1,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 420,000 đồng)
12 Đỗ Thị Anh Thi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Đỗ Thị Anh Thi Đại học Sư Phạm
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng)
13 13852 Lê Huỳnh Nhã Hân
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Huỳnh Nhã Hân Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist Toán, tiếng Việt 1
Lương: 1,300,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 390,000 đồng)
14 15138 Lê Huỳnh Nhã Hân
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Huỳnh Nhã Hân Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist Toán tiếng Anh 2
Lương: 1,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 420,000 đồng)
15 Lê Huỳnh Nhã Hân
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Huỳnh Nhã Hân Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 480,000 đồng)
16 13646 Bùi Thị Lan Thanh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Gia sư: Bùi Thị Lan Thanh Đại học Bách Khoa tp. HCM Toán lý hoá 8
Lương: 2,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 750,000 đồng)
17 15216 Bùi Thị Lan Thanh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Gia sư: Bùi Thị Lan Thanh Đại học Bách Khoa tp. HCM Toán Lý
Lương: 3,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 960,000 đồng)
18 13971 Nguyễn Huy Hoàng
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Huy Hoàng Đại học KHTN Toán lý hóa 9
Lương: 2,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng)
19 13594 Lê Hữu Trọng
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Lê Hữu Trọng Đại học Khoa Học Tự Nhiên toán 12
Lương: 1,300,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 390,000 đồng)
20 13776 Lê Hữu Trọng
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Lê Hữu Trọng Đại học Khoa Học Tự Nhiên Toán 12
Lương: 2,100,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 630,000 đồng)
« 1 2 3 4 5 »