Banner
Banner Mobile

amh qc

Sự hài lòng của quý Phụ Huynh, Học Sinh, Thầy Cô và tất cả Sinh Viên - Là sự thành công của chúng tôi

 

Phụ huynh chọn gia sư Click

ký hiệu
STT Mã lớp Họ và tên Hình ảnh Lớp dạy Hình thức Trạng thái
1 18886 Nguyễn Phương Anh
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Nguyễn Phương Anh Đại học Sư phạm TPHCM Tiếng Anh 10
Lương: 3,600,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 1,080,000 đồng)
2 18861 Nguyễn Phương Anh
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Nguyễn Phương Anh Đại học Sư phạm TPHCM Tiếng Anh 9
Lương: 3,600,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 1,080,000 đồng)
3 18470 Đặng Diệu Thiện
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Đặng Diệu Thiện Đại học Khoa học Tự nhiên Văn rèn chữ
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
4 18470 Đặng Diệu Thiện
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Đặng Diệu Thiện Đại học Khoa học Tự nhiên Văn rèn chữ
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 720,000 đồng)
5 18860 Trương Diễm Quỳnh
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Trương Diễm Quỳnh Đại học Y dược TpHCM Hóa 9
Lương: 1,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 300,000 đồng)
6 18845 Bùi Lê Hồng Ánh
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Bùi Lê Hồng Ánh Kinh tế Luật Toán 8
Lương: 2,600,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 780,000 đồng)
7 18860 Đặng Minh Quang
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Đặng Minh Quang Đại học GTVT TPHCM Hóa 9
Lương: 1,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 300,000 đồng)
8 18706 Nguyễn Thanh Lành
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Thanh Lành Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM Toán 7
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
9 18707 Nguyễn Thanh Lành
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Thanh Lành Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM Lý 7
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
10 18706 Trương Minh Phục
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Trương Minh Phục Khoa Y ĐHQG TPHCM Toán 7
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
11 18594 Lê Linh Giang
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Linh Giang Y khoa Phạm Ngọc Thạch Sinh 12
Lương: 1,600,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 480,000 đồng)
12 18524 Lê Linh Giang
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Linh Giang Y khoa Phạm Ngọc Thạch Hóa LTĐH
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 12% = 216,000 đồng)
13 18276 Tran Quoc Toan
Hiện là: Nam Giáo viên
Gia sư: Tran Quoc Toan dai hoc Su Pham Toán Tiếng Anh lớp Lá
Lương: 6,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 1,920,000 đồng)
14 18921 Nguyễn Thị Hà Hương
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Thị Hà Hương Đại học Hoa Sen Tiếng Anh 6
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
15 18707 Nguyễn Gia Bảo
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Gia Bảo  Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia TPHCM Lý 7
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
16 PHẠM THỊ ANH KHOA
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: PHẠM THỊ ANH KHOA ĐH Sư Phạm HCM
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 660,000 đồng)
17 18882 Vũ Huệ Linh
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Vũ Huệ Linh Đại học sài gòn Tiếng Anh 12
Lương: 3,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 900,000 đồng)
18 18805 Nguyễn Đình Khánh An
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Đình Khánh An Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Văn 12
Lương: 1,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 540,000 đồng)
19 18706 Nguyễn Thế Ngọc
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Thế Ngọc Đại học Sài Gòn Toán 7
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
20 18421 Thạch Yến Nhi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Thạch Yến Nhi Đại học Văn Hiến Tiếng Anh 1+2
Lương: 2,600,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 780,000 đồng)
« 1 2 3 4 5 »