Banner
Banner Mobile

amh qc

Sự hài lòng của quý Phụ Huynh, Học Sinh, Thầy Cô và tất cả Sinh Viên - Là sự thành công của chúng tôi

 

CÓ DẠY KÈM ONLINE 1-1 Click

Zalo chăm sóc khách hàng 

ký hiệu
STT Mã lớp Họ và tên Hình ảnh Lớp dạy Hình thức Trạng thái
1 Nguyễn Đỗ Duy Khoa
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Đỗ Duy Khoa ĐH Kinh tế HCM
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng)
2 13305 Lê Thị Mỹ Anh
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Lê Thị Mỹ Anh Nhân văn Tiếng Trung
Lương: 1,100,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 330,000 đồng)
3 14098 Lê Thị Mỹ Anh
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Lê Thị Mỹ Anh Nhân văn Tiếng Trung
Lương: 2,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 660,000 đồng)
4 15581 Phạm Thị Diễm Hương
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Phạm Thị Diễm Hương Đại học Sư phạm TP HCM Tiếng Việt toán
Lương: 2,600,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 780,000 đồng)
5 14083 Phạm Thị Thanh Vân
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Phạm Thị Thanh Vân Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM Tiếng Việt 2
Lương: 1,100,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 330,000 đồng)
6 14087 Phạm Thị Thanh Vân
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Phạm Thị Thanh Vân Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM Toán TV 1
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 720,000 đồng)
7 14097 Phạm Thị Thanh Vân
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Phạm Thị Thanh Vân Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM Báo bài
Lương: 2,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 25% = 625,000 đồng)
8 14132 Nguyễn Kim Xuân
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Kim Xuân đại học Kinh tế Tài chính Lớp 3
Lương: 1,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 420,000 đồng)
9 15513 Hồ Đông Phước
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Hồ Đông Phước đại học công nghiệp tphcm Toán 10
Lương: 1,300,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 390,000 đồng)
10 17020 Nguyễn Hoàng Lan Anh
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Nguyễn Hoàng Lan Anh Đại học Sài Gòn Toán Tiếng Việt 4
Lương: 2,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 660,000 đồng)
11 16461 Văn Lê Hải Quỳnh
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Văn Lê Hải Quỳnh Đại học Y Dược TP HCM Hóa 11
Lương: 1,100,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 330,000 đồng)
12 13820 Pham Anh Thi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Pham Anh Thi Đại học Nguyễn Tất Thành Toán lý hóa 10
Lương: 2,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng)
13 13371 Hồ Đông Phước
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Hồ Đông Phước đại học công nghiệp tphcm Toán 10
Lương: 1,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 450,000 đồng)
14 13507 Hồ Đông Phước
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Hồ Đông Phước đại học công nghiệp tphcm Toán 8
Lương: 1,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 450,000 đồng)
15 15773 Hồ Đông Phước
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Hồ Đông Phước đại học công nghiệp tphcm Toán 12
Lương: 2,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 660,000 đồng)
16 16412 Hồ Đông Phước
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Hồ Đông Phước đại học công nghiệp tphcm Hóa 12
Lương: 1,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 420,000 đồng)
17 15949 Lê Thị Thanh Kiều
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Thị Thanh Kiều Đại học Sư Phạm TPHCM Báo Bài 8
Lương: 2,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 750,000 đồng)
18 15940 Lê Thị Thanh Kiều
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Thị Thanh Kiều Đại học Sư Phạm TPHCM Lý Hóa 8
Lương: 1,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 420,000 đồng)
19 15940 Lê Thị Thanh Kiều
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Thị Thanh Kiều Đại học Sư Phạm TPHCM Lý Hóa 8
Lương: 1,400,000 đồng/tháng
20 16431 Lê Thị Thanh Kiều
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Thị Thanh Kiều Đại học Sư Phạm TPHCM Toán Lý 7
Lương: 1,700,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 510,000 đồng)
« 1 2 3 4 5 »