Banner
Banner Mobile

amh qc

Sự hài lòng của quý Phụ Huynh, Học Sinh, Thầy Cô và tất cả Sinh Viên - Là sự thành công của chúng tôi
ký hiệu
STT Mã lớp Họ và tên Hình ảnh Lớp dạy Hình thức Trạng thái
1 13323 Lê Thị Lan
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: Lê Thị Lan Đại Học Hồng Đức toán lý 7
Lương: 2,400,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 720,000 đồng)
2 13451 Nguyễn Phúc Kim Thy
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Phúc Kim Thy Đại học Sư phạm Lý hoá 8
Lương: 1,100,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 330,000 đồng)
3 Nguyễn Văn Quyền
Hiện là: Nam Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Văn Quyền Đại Học Sư Phạm TPHCM
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
4 13877 LƯƠNG THỊ THU THẢO
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: LƯƠNG THỊ THU THẢO ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM Báo bài 3
Lương: 4,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 1,200,000 đồng)
5 13874 LƯƠNG THỊ THU THẢO
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: LƯƠNG THỊ THU THẢO ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM Toán lý hoá 8
Lương: 2,800,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 840,000 đồng)
6 13915 LƯƠNG THỊ THU THẢO
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: LƯƠNG THỊ THU THẢO ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM Hoá 12
Lương: 2,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng)
7 13924 LƯƠNG THỊ THU THẢO
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: LƯƠNG THỊ THU THẢO ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM Toán tiếng Việt 1
Lương: 2,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 750,000 đồng)
8 13938 LƯƠNG THỊ THU THẢO
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: LƯƠNG THỊ THU THẢO ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM Toán Lý Hóa 9
Lương: 3,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 900,000 đồng)
9 13933 LƯƠNG THỊ THU THẢO
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: LƯƠNG THỊ THU THẢO ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM Toán Lý Hóa 10
Lương: 3,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 900,000 đồng)
10 13992 LƯƠNG THỊ THU THẢO
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: LƯƠNG THỊ THU THẢO ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM Hoá 11
Lương: 2,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 660,000 đồng)
11 14047 LƯƠNG THỊ THU THẢO
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: LƯƠNG THỊ THU THẢO ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM Báo bài 5
Lương: 2,700,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 810,000 đồng)
12 14001 LƯƠNG THỊ THU THẢO
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: LƯƠNG THỊ THU THẢO ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM Toán 8
Lương: 2,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 600,000 đồng)
13 14838 ĐỖ NHƯỢC NHƯ
Hiện là: Nữ Giáo viên
Gia sư: ĐỖ NHƯỢC NHƯ Đại học Văn Hiến Ta4
Lương: 1,100,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 330,000 đồng)
14 13549 Nguyễn Huỳnh Nhi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Huỳnh Nhi ĐH Ngoại Thương Tiếng Anh 2
Lương: 1,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 300,000 đồng)
15 13912 Nguyễn Huỳnh Nhi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Huỳnh Nhi ĐH Ngoại Thương Toán 4
Lương: 1,500,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 450,000 đồng)
16 13997 Nguyễn Huỳnh Nhi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Huỳnh Nhi ĐH Ngoại Thương Tiếng Anh starter
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
17 13997 Nguyễn Huỳnh Nhi
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Huỳnh Nhi ĐH Ngoại Thương Tiếng Anh starter
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
18 Nguyễn Phúc Kim Thy
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Nguyễn Phúc Kim Thy Đại học Sư phạm
Lương: Liên hệ/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 570,000 đồng) Đủ điều kiện
19 13996 Lê Mai Duy Bình
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Mai Duy Bình Đại học Sư phạm TPHCM Toán tiếng Việt 1
Lương: 1,000,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 300,000 đồng)
20 13997 Lê Mai Duy Bình
Hiện là: Nữ Sinh viên
Gia sư: Lê Mai Duy Bình Đại học Sư phạm TPHCM Tiếng Anh starter
Lương: 1,200,000 đồng/tháng
Chuyển khoản (Lệ phí 30% = 360,000 đồng)
« 1 2 3 4 5 »