Banner
Banner Mobile

amh qc

Sự hài lòng của quý Phụ Huynh, Học Sinh, Thầy Cô và tất cả Sinh Viên - Là sự thành công của chúng tôi

 

Phụ Huynh Chọn Gia Sư Click

MS: 16576
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh - Q.Tân Phú - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,100,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối t3,5,7 sắp xếp
Yêu cầu: Sv nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16571
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Hoàng Đạo Thúy, An Phú Tây - H.Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,700,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối bé rãnh full
Yêu cầu: Gv nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16563
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy:
Địa chỉ: Ký Hòa, Phường 11 - Q.5 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: Sáng t2,5,7 từ 9h30
Yêu cầu: Gv
Liên hệ: 0866565755
MS: 16556
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Cầu Bè, Vĩnh Thạnh - Tp.Nha Trang - Khánh Hòa
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Chiều t3 3h30, t5 1h30
Yêu cầu: GV nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16513
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huỳnh Tấn phát, kp7, TT Nhà Bè - H.Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t2,4 sắp xếp
Yêu cầu: SV nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16496
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy:
Địa chỉ: Cộng Hòa, Phường 4 - Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Chiều tối t7,cn từ 4h
Yêu cầu: GV nữ (SV 1,6tr/th)
Liên hệ: 0866565755
MS: 16483
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Gần bến xe quận 8, Bình Hưng - H.Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t6,7 sắp xếp
Yêu cầu: GV nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16460
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy:
Địa chỉ: Đường 970, Phú Hữu - Q.9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,100,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: Tối t3,5,6,7 sắp xếp 180p
Yêu cầu: SV nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16459
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Đường 970, Phú Hữu - Q.9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t3,5,6,7 sắp xếp
Yêu cầu: SV nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16411
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy:
Địa chỉ: Hồng Bàng, Phường 6 - Q.6 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 700,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: Tối t2,4,6 sắp xếp
Yêu cầu: SV nam
Liên hệ: 0866565755
MS: 16409
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Võ Trường Toản, Phường - Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t3, Cn sắp xếp
Yêu cầu: SV nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16406
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Xuân Thủy, Thảo Điền - Q.2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t2,4 sắp xếp
Yêu cầu: GV nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16091
Lớp đang cần gia sư
25%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: toán-lý-hóa
Địa chỉ: D5, Phường 25 - Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối t6,7,cn sắp xếp
Yêu cầu: SV nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16089
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Toán lý
Địa chỉ: Nguyễn Văn Công, Phường 3 - Q.Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t3,5 sắp xếp
Yêu cầu: SV nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16075
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Lê Văn Lương, Phước Kiển - H.Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t2,4 sắp xếp
Yêu cầu: GV nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16061
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: toán-lý-hóa
Địa chỉ: Gạch Bà Lớn, Ấp 5, Phong Phú - H.Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,300,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối t3,5,6 SX
Yêu cầu: GV nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16042
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy:
Địa chỉ: Lê Văn Lương, Phước Kiển - H.Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t3,5 sắp xếp
Yêu cầu: GV nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16032
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy:
Địa chỉ: Đường số 6, Bình Hưng - H.Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,300,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: Tối t2,4,5,7 sắp xếp
Yêu cầu: GV nữ
Liên hệ: 0866565755
MS: 16011
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy:
Địa chỉ: Lê Văn Lương, Phước Kiển - H.Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t3,5 sắp xếp
Yêu cầu: GV Nữ (SV 1,8tr)
Liên hệ: 0866565755
MS: 15798
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Cc HAGL 3, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển - H.Nhà Bè - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối t5 5h30, sáng t7,cn 9h
Yêu cầu: GV Nữ
Liên hệ: 0866565755
« 1 2 3 4 5 »