Banner
Banner Mobile

amh qc

Sự hài lòng của quý Phụ Huynh, Học Sinh, Thầy Cô và tất cả Sinh Viên - Là sự thành công của chúng tôi

 

Phụ huynh chọn gia sư Click

Cam Kết

Gia sư đúng yêu cầu của phụ huynh, cụ thể như sau:

  1. Sinh viên có thẻ sinh viên, kinh nghiệm giảng dạy môn, lớp mà phụ huynh yêu cầu.
  2. Giáo viên có bằng cấp, kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 6 năm.
  3. Có đánh giá tốt từ phụ huynh trước.
  4. Có tác phong, phương pháp sư phạm.
  5. Đúng giờ, không sử dụng điện thoại khi dạy.
  6. Hiệu quả, bé tiến bộ sau 1 tháng.